Kategorie VŠ/Veřejnost

Kdo se může do akcelerátoru přihlásit?  
Podmínkou účasti je splnění jedné z podmínek:

 • místo studia ve Zlínském kraji
 • trvalé bydliště ve Zlínském kraji
 • sídlo podnikaní nebo realizace projektu na území Zlínského kraje

Do akcelerátoru se může přihlásit i projekt, který je už realizován. Podmínkou je zahájení realizace projektu ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku. Pro splnění této podmínky, musí dotyčný doložit čestné prohlášení o délce realizace svého projektu.

Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech a to následujícím způsobem:

První kolo hodnocení – Osobní prezentace vybraných projektů formou Elevator pitch dne 3. března 2022, před odbornou porotou složenou ze zástupců partnerů. Nejzajímavější projekty poté postoupí do druhého kola Akceleračního programu. Maximální počet projektů v rámci Elevator pitch je 40. Osobní prezentace probíhá pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.

Elevator pitch:

 • prezentace „ve výtahu“ v rozsahu max. 3 min.

Akcelerační program:

Osmitýdenní program sloužící k intenzivnímu rozvoji vašich projektů, kteří postoupili z prvního kola hodnocení v kategorii Vysoké školy/Veřejnost. Účastníci budou mít po tuto dobu k dispozici mentory a kouče ke zpětné vazbě a konzultaci projektů.

Výsledkem účasti v Akceleračním programu bude kompletně zpracovaný projekt dle doporučené osnovy, která vám bude zaslána emailem. Takto zpracovaný podnikatelský záměr musí soutěžící zaslat nejpozději do 9. května 2022 organizátorům ke druhému kolu hodnocení.

Druhé kolo hodnocení: Osobní prezentace projektů, kteří prošli Akceleračním programem.  Prezentace proběhne před odbornou porotou, která bude složena z našich mentorů – zástupců partnerů Akceleračního programu. Osobní nebo online prezentace bude probíhat 19.května 2022 pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění se uskuteční tentýž den 19. května 2022.

Kritéria hodnocení:

 • originalita/dobrý nápad
 • inovační potenciál záměru
 • realizovatelnost záměru
 • kvalita zpracování
 • prezentace
 • posun záměru v akceleračním programu

Ostatní podmínky akcelerátoru

Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akceleračního programu či jej zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé projekty.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo seznámit se s předloženými projekty, a to výhradně pro interní potřebu a z důvodu případného oslovení soutěžících nabídkou služeb Podnikatelského inkubátoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené projekty členům odborné poroty.

Na výhru není právní nárok

Finanční výhra v soutěži je v případě výherce – fyzické osoby osvobozena od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 f) zákona 586/1992 o Daních z příjmů, v případě výherce-právnické osoby se dle tohoto zákona jedná o zdanitelný příjem.

Prohlášení o mlčenlivosti:

Vyhlašovatel Akceleračního programu – Technologické inovační centrum s.r.o. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených projektech, bude považovat za důvěrné a odborná porota bude vázána dohodou o mlčenlivosti ve stejném rozsahu. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely tohoto akceleračního programu.

Podmínky investice

Soutěžící může v případě výhry a uzavření smlouvy o spolupráci s některým z partnerů či více partnery, obdržet finanční částku až do výše 1.500.000, – Kč.

 

Kategorie Střední školy

Kdo se může do akcelerátoru přihlásit?  
Podmínkou účasti je splnění jedné z podmínek:

 • místo studia ve Zlínském kraji
 • trvalé bydliště ve Zlínském kraji
 • sídlo podnikaní nebo realizace projektu na území Zlínského kraje

Do akcelerátoru se může přihlásit i projekt, který je už realizován. Podmínkou je zahájení realizace projektu ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku. Pro splnění této podmínky, musí dotyčný doložit čestné prohlášení o délce realizace svého projektu.

Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech a to následujícím způsobem:

První kolo hodnocení: Ze všech zaslaných záměrů budou vybrány nejzajímavější v této kategorii dle hodnotících kritérií, které postoupí do druhého kola.

Akcelerační program:

Osmitýdenní program primárně sloužící k intenzivnímu rozvoji projektů, kteří postoupili z prvního kola hodnocení v kategorii Vysoké školy/Veřejnost. Nicméně účastníci kategorie Střední školy se mohou účastnit workshopů a konzultačních hodin dle předchozí domluvy s organizátorem akceleračního programu.

Druhé kolo hodnocení: Osobní prezentace projektů před odbornou porotou. Prezentace proběhne před odbornou porotou, která bude složena z našich mentorů – zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání. Osobní nebo online prezentace bude probíhat 28. dubna 2022 pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.
Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění se uskuteční 19. května 2022.

Kritéria hodnocení:

 • originalita/dobrý nápad
 • inovační potenciál záměru
 • realizovatelnost záměru
 • kvalita zpracování
 • prezentace záměru před odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení

Ostatní podmínky akcelerátoru

Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akceleračního programu či jej zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé projekty.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo seznámit se s předloženými projekty, a to výhradně pro interní potřebu a z důvodu případného oslovení soutěžících nabídkou služeb Podnikatelského inkubátoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené projekty členům odborné poroty.

Na výhru není právní nárok

Finanční výhra v soutěži je v případě výherce- fyzické osoby osvobozena od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 f) zákona 586/1992 o Daních z příjmů, v případě výherce-právnické osoby se dle tohoto zákona jedná o zdanitelný příjem.

Prohlášení o mlčenlivosti:

Vyhlašovatel Akceleračního programu – Technologické inovační centrum s.r.o. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených projektech, bude považovat za důvěrné a odborná porota bude vázána dohodou o mlčenlivosti ve stejném rozsahu. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely tohoto akceleračního programu.

Podmínky investice

Soutěžící může v případě výhry a uzavření smlouvy o spolupráci s některým z partnerů či více partnery, obdržet finanční částku až do výše 1.500.000, – Kč.