Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělujete souhlas společnosti Technologické inovační centrum s.r.o., IČO: 26963574, se sídlem Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ 76001, zapsané v OR vedeném u Krajského soudě v Brně pod sp. zn. C 48562 (dále jen „Technologické inovační centrum s.r.o.“):

  • ke zpracování jména, příjmení, za účelem vedení identifikace osob účastnících se akceleračního programu Můj první milion pro prokázání účasti poskytovatelům dotací.
  • ke zpracování e-mailové adresy za účelem marketingových účelů, tzn. k zasílání a podávání informací o přednáškách a školeních (obchodní sdělení) po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese lancevska@ticzlin.cz, nebo osobně ve společnosti Technologické inovační centrum s.r.o.

Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše osobní údaje jméno a příjmení mohou být předány:

– Hodnotitelské komisi akceleračního programu za účelem posouzení podnikatelského záměru

– Zlínskému kraji jako poskytovateli dotací,

– Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako poskytovateli dotací,

– případně dalším kontrolním orgánům veřejné moci.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním Vašeho emailu kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky newsletterů emailem,
  • požadovat po společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, vyžádat si u správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
  • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat po společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. výmaz Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinna nebo oprávněna dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na společnost Technologické inovační centrum s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.