Michal Nahálka

Prašád

MBA, majitel firem provozujících Prašád – restauraci pro zdraví ve Zlíně a Praze. Po několikaletých pracovních zkušenostech v oblasti financí a bankovnictví od roku 2000 podniká. Postupně zakládal nebo spoluzakládal několik firem v oblastech jako je strojírenství, slévárenství, finance, vegetariánská gastronomie a ekozemědělství. Ve většině z nich se dodnes podílí na vedení nebo je vede. V posledních létech je jeho stěžejní téma inovace a udržitelný rozvoj a podpora nových projektů v této oblasti.