KOMPLETNÍ PŘEHLED CEN

17. ročníku akceleračního programu
MŮJ PRVNÍ MILION

KATEGORIE VYSOKÉ ŠKOLY / VEŘEJNOST

1. MÍSTO

0
Finanční odměna
 • Konzultace v oblasti online marketingu v hodnotě 6 000 Kč
 • Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 4 hodiny
 • Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

2. MÍSTO

0
Finanční odměna
 • Konzultace v oblasti online marketingu v hodnotě 4 000 Kč
 • Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 3 hodiny
 • Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

3. MÍSTO

0
Finanční odměna
 • Konzultace v oblasti online marketingu v hodnotě 2 000 Kč
 • Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 2 hodiny
 • Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY

1. MÍSTO

0
Finanční odměna
 • Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 4 hodiny
 • Konzultace v oblasti oblasti online marketingu v hodnotě 6 000 Kč
 • Stipendium 40 000 Kč za předpokladu nástupu na UTB
 • Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

2. MÍSTO

0
Finanční odměna
 • Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 3 hodiny
 • Konzultace v oblasti online marketingu v hodnotě 4 000 Kč
 • Stipendium 30 000 Kč za předpokladu nástupu na UTB
 • Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

3. MÍSTO

0
Finanční odměna
 • Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 2 hodiny
 • Konzultace v oblasti online marketingu v hodnotě 2 000 Kč
 • Stipendium 20 000 Kč za předpokladu nástupu na UTB
 • Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

SPECIÁLNÍ CENY

Speciální cena TIC - kancelář v podnikatelském inkubátoru v centru Zlína na rok zdarma

Cena může být udělena autorům podnikatelského záměru s největším potenciálem k realizaci.
O udělení ceny rozhoduje poskytovatel ceny – Technologické inovační centrum s.r.o. Jedná se o pronájem kanceláře v podnikatelském inkubátoru Technologického novačního centra s.r.o. (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín) za symbolickou cenu 1 Kč (kancelář cca 18 m2, na období jednoho roku, cena může být upravena s ohledem na aktuální kapacitní možnosti podnikatelského inkubátoru a individuální potřeby realizovaného záměru). Součástí ceny nejsou náklady na energie. Podmínkou je zahájení realizace záměru do 3 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Cena nemusí být udělena.

Cena za nejlepší technický nápad nebo technologický postup – odměna 10 000 Kč

Tuto cenu může udělit hlavní partner soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Cenu má šanci získat podnikatelský záměr, který bude výjimečný především originálním technickým řešením nebo postupem. Cena nemusí být udělena.

Cena pro nejaktivnějšího pedagoga SŠ – odměna 10 000 Kč

Cena od partnera soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje pro nejaktívnějšího pedagoga ze všech zapojených středních škol.

Cena společnosti INSPECTUM a.s. za užitečný přínos – cena za užitečnost, usnadnění, zlepšení a zvýšení kvality života – finanční dar 5 000 Kč a konzultace v hodnotě 5 000 Kč

Cena zahrnuje finanční dar 5 000 Kč a konzultace společnosti INSPECTUM a.s. v hodnotě 5 000 Kč (služby k náhledu na www.inspectum.eu). Vítěz ceny získá při vyhlášení voucher na částku a poradenství, termín převzetí si dohodne následně se zástupcem INSPECTUM a.s. Cena nemusí být udělena.

Speciální cena společnosti VPC s.r.o. za udržitelný rozvoj, zejména jeho environmentální přínos

Cena zahrnuje finanční dar v hodnotě 5 000 Kč a osobní konzultace společnosti VPC s.r.o. v časové dotaci 5 hodin. Vítěz ceny získá při vyhlášení voucher na částku i konzultace, termín převzetí či přeposlání na účet si dohodne individuálně se zástupcem VPC po vyhlášení. Cena nemusí být udělena.

Cena střední škole

Cena nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů od Technologického inovačního centra s.r.o.

Speciální cena UTB – nejlepší studentský projekt

Stipendium pro jednotlivce nebo tým v hodnotě 40 000 Kč.

KONTAKT

Radek Musil

manažer projektu

Technologické inovační centrum s.r.o.

Vavrečkova 5262, budova 23, 760 01 Zlín

PARTNEŘI

Vyhlašovatelem a organizátorem 17. ročníku akceleračního programu Můj první milion je Technologické inovační centrum s.r.o.
© 2024 Technologické inovační centrum s.r.o.