KOMPLETNÍ PŘEHLED CEN

16. ročníku akceleračního programu
MŮJ PRVNÍ MILION

KATEGORIE VYSOKÉ ŠKOLY / VEŘEJNOST

Vybraný projekt může získat investici až ve výši 1 500 000 Kč

1. MÍSTO

0
Finanční odměna

• Konzultace v oblasti e-commerce v hodnotě 6 000 Kč
• Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 4 hodiny
• Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

2. MÍSTO

0
Finanční odměna

• Konzultace v oblasti e-commerce v hodnotě 4 000 Kč
• Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 3 hodiny
• Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

3. MÍSTO

0
Finanční odměna

• Konzultace v oblasti e-commerce v hodnotě 2 000 Kč
• Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 2 hodiny
• Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY

1. MÍSTO

0
Finanční odměna

• Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 4 hodiny
• Konzultace v oblasti e-commerce v hodnotě 6 000 Kč
• Stipendium 40 000 Kč za předpokladu nástupu na UTB
• Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

2. MÍSTO

0
Finanční odměna

• Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 3 hodiny
• Konzultace v oblasti e-commerce v hodnotě 4 000 Kč
• Stipendium 30 000 Kč za předpokladu nástupu na UTB
• Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

3. MÍSTO

0
Finanční odměna

• Konzultace v oblasti práva v časové dotaci 2 hodiny
• Konzultace v oblasti e-commerce v hodnotě 2 000 Kč
• Stipendium 20 000 Kč za předpokladu nástupu na UTB
• Ceny od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

SPECIÁLNÍ CENY

Kancelář v podnikatelském inkubátoru v centru Zlína v hodnotě 20 000 Kč

Cena může být udělena autorům podnikatelského záměru s největším potenciálem k realizaci. O udělení ceny rozhoduje poskytovatel ceny – Technologické inovační centrum s.r.o. Jedná se o pronájem kanceláře v podnikatelském inkubátoru Technologického novačního centra s.r.o. (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín) za symbolickou cenu 1 Kč (kancelář cca 18 m2, na období jednoho roku, cena může být upravena s ohledem na aktuální kapacitní možnosti podnikatelského inkubátoru a individuální potřeby realizovaného záměru). Součástí ceny nejsou náklady na energie. Podmínkou je zahájení realizace záměru do 3 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Cena nemusí být udělena.

Cena za nejlepší technický nápad nebo technologický postup – odměna 10 000 Kč

Tuto cenu může udělit hlavní partner soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Cenu má šanci získat podnikatelský záměr, který bude výjimečný především originálním technickým řešením nebo postupem. Cena nemusí být udělena.

Cena od ČSOB banky v hodnotě 5 000 Kč a dalších 5 000 Kč na využití jejich služeb

Speciální cena, kterou uděluje partner soutěže ČSOB banka. Cena nemusí být udělena.

Cena pro nejaktivnějšího pedagoga SŠ – odměna 10 000 Kč

Cena od partnera soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje pro nejaktívnějšího pedagoga ze všech zapojených středních škol.

Cena společnosti INSPECTUM a.s. za užitečný přínos – cena za užitečnost, usnadnění, zlepšení a zvýšení kvality života – finanční dar 5 000 Kč a konzultace v hodnotě 5 000 Kč

Cena zahrnuje finanční dar 5 000 Kč a konzultace společnosti INSPECTUM a.s. v hodnotě 5 000 Kč (služby k náhledu na www.inspectum.eu). Vítěz ceny získá při vyhlášení voucher na částku a poradenství, termín převzetí si dohodne následně se zástupcem INSPECTUM a.s. Cena nemusí být udělena.

Speciální cena společnosti VPC s.r.o. za udržitelný rozvoj, zejména jeho environmentální přínos

Cena zahrnuje finanční dar v hodnotě 5 000 Kč a osobní konzultace společnosti VPC s.r.o. v časové dotaci 5 hodin. Vítěz ceny získá při vyhlášení voucher na částku i konzultace, termín převzetí či přeposlání na účet si dohodne individuálně se zástupcem VPC po vyhlášení. Cena nemusí být udělena.

Speciální cena společnosti dynamix investment za nejlepší on-line projekt – odměna 10 000 Kč

Cena zahrnuje finanční dar v hodnotě 10 000 Kč. Pokud projekt nebude splňovat parametry zadavatele, nemusí být cena udělena.

Cena střední škole

Cena nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů od Technologického inovačního centra s.r.o.

KONTAKT

Olesja Lancevská

manažerka projektu

 

Technologické inovační centrum s.r.o.

Vavrečkova 5262, budova 23, 760 01 Zlín

PARTNEŘI

Vyhlašovatelem a organizátorem 16. ročníku akceleračního programu Můj první milion je Technologické inovační centrum s.r.o.
© 2023 Technologické inovační centrum s.r.o.