Kdo se může do akcelerátoru přihlásit?  
Podmínkou účasti je splnění jedné z podmínek:

  • místo studia ve Zlínském kraji
  • trvalé bydliště ve Zlínském kraji
  • sídlo podnikaní nebo realizace projektu na území Zlínského kraje

Do akcelerátoru se může přihlásit i projekt, který je už realizován. Podmínkou je zahájení realizace projektu ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku. Pro splnění této podmínky, musí dotyčný doložit čestné prohlášení o délce realizace svého projektu.

Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech a to následujícím způsobem:

První kolo hodnocení: Ze všech zaslaných záměrů budou vybrány nejzajímavější v této kategorii dle hodnotících kritérií, které postoupí do druhého kola.

Akcelerační program:

Osmitýdenní program primárně sloužící k intenzivnímu rozvoji projektů, kteří postoupili z prvního kola hodnocení v kategorii Vysoké školy/Veřejnost. Nicméně účastníci kategorie Střední školy se mohou účastnit workshopů a konzultačních hodin dle předchozí domluvy s organizátorem akceleračního programu.

Druhé kolo hodnocení: Osobní prezentace projektů před odbornou porotou. Prezentace proběhne před odbornou porotou, která bude složena z našich mentorů – zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání. Osobní nebo online prezentace bude probíhat 28. dubna 2022 pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.
Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění se uskuteční 19. května 2022.

Kritéria hodnocení:

  • originalita/dobrý nápad
  • inovační potenciál záměru
  • realizovatelnost záměru
  • kvalita zpracování
  • prezentace záměru před odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení

Ostatní podmínky akcelerátoru

Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akceleračního programu či jej zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé projekty.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo seznámit se s předloženými projekty, a to výhradně pro interní potřebu a z důvodu případného oslovení soutěžících nabídkou služeb Podnikatelského inkubátoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené projekty členům odborné poroty.

Na výhru není právní nárok

Finanční výhra v soutěži je v případě výherce- fyzické osoby osvobozena od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 f) zákona 586/1992 o Daních z příjmů, v případě výherce-právnické osoby se dle tohoto zákona jedná o zdanitelný příjem.

Prohlášení o mlčenlivosti:
Vyhlašovatel Akceleračního programu – Technologické inovační centrum s.r.o. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených projektech, bude považovat za důvěrné a odborná porota bude vázána dohodou o mlčenlivosti ve stejném rozsahu. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely tohoto akceleračního programu.