Petr Novák

UTB

Petr vede Ústav podnikové ekonomiky na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je garantem oblasti podnikatelství na UTB, jako lektor se specializuje na oblast řízení malých a středních podniků, řízení ekonomiky a financí v podnicích. Má zkušenosti v oblasti tvorby podnikatelských plánů či tvorby strategií podniku. Podílí se na chodu Centra kreativních průmyslů a podnikání UPPER. Vyhledává především aktivní studenty, kterým se snaží pomoct plnit jejich podnikatelské nápady. Jeho motem je citát Tomáše Bati „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.“