Petr Konečný

TIC Zlín

Působí v Technologickém inovačním centru, kde má na starosti řízení podnikatelského inkubátoru a aktivit na podporu start-upů. Více než 12 let se věnuje konzultační činnosti a mentoringu. Má zkušenosti s přípravou business modelů a podnikatelských plánů.