Martin Bernátek

MARTIN BERNÁTEK

Martin je founder e-shopu Ovečkárna.cz, který dovedl až k 300 mil. obratu. Od obyčejného stánku vybudoval silnou firmu, která expandovala a již úspěšně funguje na 4 zahraničních trzích. Od založení si Martin prošel všemi funkcemi, a to od CEO, CMO až po řízení rychle rostoucí firmy s šedesáti zaměstnanci. Po prodeji Ovečkárny se rozhodl pomáhat a budovat českou e-commerce a snaží se šířit povědomí o Brand leadershipu, díky tomu přispívá k rozvoji firem v různých odvětvích. Mimo jiné je Martin vášnivým sportovcem.