Daniel Hajda

SPRZK

Ve svém profesním životě sbírá zkušenosti jak v soukromé, tak státní sféře. Doposud se kromě jiného zabýval strategickými projekty napříč zlínským regionem v oblasti vzdělávání, VaV, inovací a podpory podnikání, včetně zvyšování inovační výkonnosti malých a středních firem.