JAK SE PŘIHLÁSIT

Zaregistruj se níže vyplněním registračního formuláře a obratem obdržíš potvrzovací email

Kategorie střední školy

Kategorie VŠ/Veřejnost a VOŠ

Zpracuj podnikatelský záměr v souladu s doporučenou osnovou, která je ke stažení níže. Podnikatelský záměr musí mít velikost max. 10 stran A4Doporučená osnova podnikatelského záměru (DOC) Zpracuj zkrácený podnikatelský záměr tzv. Elevator pitch v souladu s doporučenou osnovou „Elevator pitch“, která je ke stažení níže. Zkrácený podnikatelský záměr musí mít velikost max. 2 strany A4
Doporučená osnova podnikatelského záměru – Elevator pitch (DOC)

Kategorie střední školy

Zpracuj podnikatelský záměr v souladu s doporučenou osnovou, která je ke stažení níže. Podnikatelský záměr musí mít velikost max. 10 stran A4Doporučená osnova podnikatelského záměru (DOC)

Kategorie Vysoké školy

Zpracuj zkrácený podnikatelský záměr tzv. Elevator pitch v souladu s doporučenou osnovou „Elevator pitch“, která je ke stažení níže. Zkrácený podnikatelský záměr musí mít velikost max. 2 strany A4

Doporučená osnova podnikatelského záměru – Elevator pitch (DOC)

Odeslání podnikatelského záměru

Pošli zpracovaný podnikatelský záměr / zkrácený podnikatelský záměr (Elevator pitch) ve formě Microsoft Word *.doc nebo Adobe Acrobat *.pdf na e-mailovou adresu drotarova@ticzlin.cz nejpozději do 31. ledna 2017REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Registrace již byla ukončena.