JAK SE PŘIHLÁSIT

Zaregistruj se níže vyplněním registračního formuláře a obratem obdržíš potvrzovací email

Kategorie střední školy

Kategorie VŠ/Veřejnost a VOŠ

Zpracuj podnikatelský záměr v souladu s doporučenou osnovou, která je ke stažení níže. Podnikatelský záměr musí mít velikost max. 10 stran A4Doporučená osnova podnikatelského záměru (DOC) Zpracuj zkrácený podnikatelský záměr tzv. Elevator pitch v souladu s doporučenou osnovou „Elevator pitch“, která je ke stažení níže. Zkrácený podnikatelský záměr musí mít velikost max. 2 strany A4
Doporučená osnova podnikatelského záměru – Elevator pitch (DOC)

Kategorie střední školy

Zpracuj podnikatelský záměr v souladu s doporučenou osnovou, která je ke stažení níže. Podnikatelský záměr musí mít velikost max. 10 stran A4 Doporučená osnova podnikatelského záměru (DOC)

Kategorie Vysoké školy

Zpracuj zkrácený podnikatelský záměr tzv. Elevator pitch v souladu s doporučenou osnovou „Elevator pitch“, která je ke stažení níže. Zkrácený podnikatelský záměr musí mít velikost max. 2 strany A4

Doporučená osnova podnikatelského záměru – Elevator pitch (DOC)

Odeslání podnikatelského záměru

Pošli zpracovaný podnikatelský záměr / zkrácený podnikatelský záměr (Elevator pitch) ve formě Microsoft Word *.doc nebo Adobe Acrobat *.pdf na e-mailovou adresu lancevska@ticzlin.cz nejpozději do 31. ledna 2018REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Registrace byla ukončena 31.1. 2018