Kdo se může do soutěže přihlásit?

Soutěžní kategorie

Podmínkou účasti v soutěži je splnění jedné z podmínek:

 • místo studia ve Zlínském kraji
 • trvalé bydliště ve Zlínském kraji
 • sídlo podnikaní nebo realizace projektu na území Zlínského kraje
 • Student/studentský tým Střední školy
 • Soutěžící/soutěžní tým Vysoké školy/Veřejnost

Do soutěže se může přihlásit i podnikatelský záměr/projekt, který je už realizován. Podmínkou je zahájení realizace projektu ne dříve než 1 rok před vyhlášením aktuálního ročníku soutěže. Pro splnění této podmínky, musí soutěžící doložit čestné prohlášení o délce realizace svého soutěžního projektu/záměru.

Jak se bude hodnotit?

Kategorie Střední školy 

Hodnocení soutěžních záměrů proběhne ve dvou kolech a to následujícím způsobem:

První kolo hodnocení: Ze všech zaslaných záměrů do soutěže budou vybrány nejzajímavější v této kategorii dle hodnotících kritérií, které postoupí do druhého kola hodnocení.

Druhé kolo hodnocení: Osobní prezentace a obhajoba soutěžních záměrů soutěžícími před odbornou porotou. Odborná porota bude složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů  a osobností českého podnikání. Osobní prezentace probíhá pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.

Kritéria hodnocení:

 • originalita/dobrý nápad
 • inovační potenciál záměru
 • realizovatelnost záměru
 • kvalita zpracování
 • prezentace záměru před odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení

Kategorie Vysoké školy/Veřejnost

Hodnocení soutěžních záměrů proběhne ve dvou kolech a to následujícím způsobem:

První kolo hodnocení – Osobní prezentace vybraných soutěžících formou Elevator pitch, před odbornou porotou složenou ze zástupců partnerů a osobností českého podnikání. Nejzajímavější záměry poté postoupí do druhého kola soutěže a do  Akceleračního programu. Osobní prezentace probíhá pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.

Elevator pitch:

 • prezentace v rozsahu max. 3 min.
 • osnova zkráceného podnikatelského záměru ke stažení zde

Akcelerační program:

Pětitýdenní program sloužící k intenzivnímu rozvoji podnikatelských záměrů soutěžících, kteří postoupili z prvního kola hodnocení v kategorii Vysoké školy/Veřejnost. Soutěžící budou mít po tuto dobu k dispozici mentory a kouče ke zpětné vazbě a konzultaci podnikatelských záměrů. V rámci Akceleračního programu budou moct soutěžící také využívat k práci kancelář Coworkingového centra, kterou provozuje Technologické inovační centrum s.r.o. a na základě zpětné vazby od poroty v 1. kole hodnocení budou soutěžící pracovat na posunu svého podnikatelského plánu směrem k realizaci a spuštění projektu/byznysu.

Výsledkem účasti soutěžících v Akceleračním programu bude kompletně zpracovaný podnikatelský záměr dle doporučené osnovy v max. rozsahu 10 stran A4. Takto zpracovaný podnikatelský záměr musí soutěžící zaslat nejpozději do 30. března 2018 organizátorům soutěže ke druhému kolu hodnocení.

Druhé kolo hodnocení: Osobní prezentace a obhajoba soutěžních záměrů soutěžících, kteří prošli Akceleračním programem, před odbornou porotou, která bude složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání. Osobní prezentace bude probíhat pouze před členy odborné poroty, kteří jsou vázaní smlouvou o mlčenlivosti.

Kritéria hodnocení:

 • originalita/dobrý nápad
 • inovační potenciál záměru
 • realizovatelnost záměru
 • kvalita zpracování
 • prezentace před odbornou porotou
 • Posun záměru v akceleračním programu

 

Ostatní podmínky soutěže

 • Organizátoři soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet došlé podnikatelské záměry.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo seznámit se s předloženými podnikatelskými záměry, a to výhradně pro interní potřebu a z důvodu případného oslovení soutěžících nabídkou služeb Podnikatelského inkubátoru.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předat předložené podnikatelské záměry členům odborné poroty.
 • Na výhru není právní nárok
 • Finanční výhra v soutěži je v případě výherce- fyzické osoby osvobozena od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 f) zákona 586/1992 o Daních z příjmů, v případě výherce-právnické osoby se dle tohoto zákona jedná o zdanitelný příjem.

Prohlášení o mlčenlivosti:
Vyhlašovatel soutěže – Technologické inovační centrum s.r.o. se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje, zejména obsažené v přihlášených podnikatelských záměrech, bude považovat za důvěrné a odborná porota bude vázána dohodou o mlčenlivosti ve stejném rozsahu. Veškeré údaje budou použity pouze pro účely této soutěže.