Během hodnocení soutěže budou soutěžící prezentovat své podnikatelského záměry před odbornou porotou, která bude složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání. Vedle výběru nejlepších podnikatelských záměrů vám porota předá zkušenosti a zpětnou vazbu k vašemu podnikatelskému záměru či nápadu a pomůže vám nastartovat vaše podnikání.

Soutěžící se mohou na hodnocení soutěže setkat s těmito osobnostmi podnikání a investory, slyšet jejich názory, rady a také využít možnost spolupráce:

Petr Eliáš

Petr Eliáš

předseda představenstva společnosti STEMICA a.s. a INSPECTUM a.s. Začal podnikat již v roku 1998. Má za sebou téměř 20 start-upů, úspěšných i neúspěšných. Petr Eliáš jako podnikatel, který realizoval a doposud realizuje celou řadu úspěšných projektů v oblasti přípravy, realizace a správy zejména nemovitostních investic. Buduje 4 značky, ví kam jde a čeho chce dosáhnout. Podnikatel, který sdílí zkušenost a pomáhá těm, kteří touží poznat svět podnikání.

 

Petr Konečný

Petr Konečný

Technologické inovační centrum s.r.o. V Technologickém inovačním centru působí na pozici vedoucího oddělení podnikatelského inkubátoru a na pozici zástupce ředitelky společnosti. Má na starosti řízení podnikatelského inkubátoru a aktivit na podporu start-up firem. Byl jednou z klíčových osob při přípravě a spuštění Podnikatelského inovačního centra Zlín. Je autorem myšlenky soutěže nejlepší podnikatelský záměr ve Zlínském kraji, spolupodílel se na přípravě řady nástrojů na podporu podnikání (např. program mikroúvěr, inovační vouchery). Aktivně se snaží prosazovat myšlenku výchovy k podnikání a podnikatelství, je spoluautorem koncepce volitelného předmětu Základy podnikání II, jehož výuku na UTB ve Zlíně zajišťuje. Je členem výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

 

Daniel Hajda

Daniel Hajda

Manažer Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, z.s. Osm let působil na pozici ředitele regionální kanceláře pro Zlínský kraj, kde se věnoval činnosti zaměřené na projektové záměry podnikatelů a investorů všech velikostí v souvislosti s možnostmi čerpání dotačních prostředků a budování nových investičních záměrů v kraji. V současnosti působí jako manažer „Sdružení“, které si jako spolek významných podnikatelů a statutárních zástupců podnikatelských a vzdělávacích subjektů klade za cíl podporovat svou činností potřeby a zájmy regionu Zlínského kraje. Dále pak působí v rámci Technologického inovačního centra na pozici developera strategických projektů v oblasti VaVaI a vzdělávání a věnuje se podnikatelské činnosti v oblasti poradenství zaměřeného na podporu podnikání, investičních projektů a dotační poradenství.

 

Daniel Hajda

Michal Gajdošík

Po studiích začínal jako vývojář aplikací pro řízení technologií. Od roku 2001 pracuje pro nadnárodní skupinu SYNOT, kde stál u zrodu úspěšného projektu sledování vozidel CarNet. Ten dnes patří mezi nejrozšířenější produkt v oboru monitorování vozidel. Od roku 2010 pracuje v segmentu outourcingu ICT služeb ve společnosti SYNOT ICT services, která provozuje datové centrum Monaco. Zpočátku jako provozní manažer, nyní již dva roky na pozici výkonného ředitele a předsedy představenstva. Na několika start-up projektech se druhým rokem podílí jako člen dozorčí rady. Je také členem týmu, který v rámci skupiny SYNOT posuzuje a doporučuje start-up projekty k investici.

 

Rudolf Mazánek

Rudolf Mazánek

obchodní ředitel Sběrné suroviny UH, s.r.o. Aktivní podnikání odstartoval již v 17 let jako spoluzakladatel internetového projektu Data Port. V současné době působí jako obchodní ředitel společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o. Hlavní oblasti odpovědnosti jsou strategie vstupu na nové trhy, obchodní strategie, cenová politika a zejména fungování týmů obchodních zástupců. Za dobu řízení obchodního oddělení se mu podařilo vybudovat početný a silný tým profesionálních obchodních zástupců, dále pak rozvinout aktivity do dalších regionů. Tento business bere jako jedinečnou příležitost nasbírat cenné zkušenosti do života a zároveň dělat to, co ho baví. Je obdivovatelem Baťovy soustavy řízení. Jak řekl Tomáš Baťa: „Pro člověka, který chce a má vědomosti, není nic nemožné“.

 

Rudolf Mazánek

Michal Nahálka

MBA, jednatel společnosti Lakšmí s.r.o. Po několikaletých pracovních zkušenostech v oblasti financí a bankovnictví vstoupil v roce 2000 do podnikání. Postupně spoluzakládal několik firem v oblastech jako je kovovýroba, strojírenství a slévarenství, ve kterých se dodnes podílí na vedení. V roce 2007 založil Lakšmí s.r.o., která ve Zlíně provozuje úspěšnou restauraci pro zdraví – Prašád a v současné době pracuje na její další expanzi. Byl aktérem i svědkem proměny mnoha svých snů i snů svých kolegů v realitu. Neustále se učí nové věci a je připraven se podělit o své zkušenosti s těmi pro které je podnikání cesta k plnění snů.

 

Olga Jurášková

Olga Jurášková

Vede Ústav marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jako lektorka se specializuje na oblast public relations. Má zkušenosti v oblasti tvorby firemních komunikačních strategií, budování značky a interní komunikace. Má ráda nadšení studentů, jejich „jiný“ úhel pohledu, má ráda život ve všech jeho podobách, dobré filmy, víno a čokoládu.

 

Lukáš Trčka

Lukáš Trčka

CzechInvest, ředitel regionální kanceláře pro Zlínsky kraj. Od roku 2002 si vyzkoušel mnohé profese, vč. osmileté zkušenosti s živnostenským podnikáním. Po získání doktorátu v oblasti procesního řízení se věnuje konzultacím podnikatelských záměrů, baví se projekty sociálního podnikání, působí na akademické půdě. Je nadšený lyžař a aktuálně se učí roli tatínka dvou kreativních synů.

 

dolezal-emler

Jirka Doležal a Honza Emler

Jsme přesvědčeni, že každý si může jít za svým štěstím a svými sny. Proto jsme vytvořili nedatovaný motivační diář DOLLER, který ti kdykoliv pomůže na cestě za splněním snů a cílů a přesto ti nebude říkat, co máš dělat. Dále pořádáme Úspěchobraní, kde máš možnost si poslechnout zajímavé příběhy. Začali jsme díky lidem, kteří nám přispěli v naší crowdfundingové kampani. Od té doby pomáháme, inspirujeme a vzděláváme, aby všichni okolo nás mohli žít své sny. #zijsvesny.

 

musil

Radek Musil

Radek Musil vystudoval jako nejlepší v ročníku obor Business Administration na University of New York in Prague a drží titul Master of Science z prestižní London School of Economics and Political Science, s oceněním Merit. V roce 2013 byl členem vítězného týmu investiční soutěže CFA Research Challenge a reprezentoval Českou republiku v EMEA finále v Londýně.
Na platformě Fundlift pracoval od jejího začátku jako projektový manažer a aktuálně ji vede jako její CEO. Z finanční skupiny Roklen, která je mateřskou společností Fundliftu, má zkušenosti jako analytik firemních financí od roku 2014. V roce 2017 se stal akcionářem společnosti Roklen Holding.

 

novak

Petr Novák

Vede Ústav podnikové ekonomiky na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je garantem oblasti podnikatelství na UTB, jako lektor se specializuje na oblast řízení malých a středních podniků, řízení ekonomiky a financí v podnicích. Má zkušenosti v oblasti tvorby podnikatelských plánů či tvorby strategií podniku. Podílí se na chodu Centra kreativních průmyslů a podnikání UPPER. Vyhledává především aktivní studenty, kterým se snaží pomoct plnit jejich podnikatelské nápady. Jeho motem je citát Tomáše Bati „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.“

 

kouril

Lukáš Kouřil

Ph.D., jednatel společnosti iTech21, s.r.o. Po získání doktorátu a působení v akademické sféře v oblasti vědy a výzkumu, založil technologickou společnost iTech21, s.r.o a začal podnikat. Nyní se zabývá především moderními technologiemi, využitím AI v komerčním prostředí a ICT řešeními zaměřenými na digitální transformaci SME a korporátních klientů v Česku i ve světě. Samozřejmě se také věnuje dalšímu rozvoji podnikání a jeho analytický pohled umožňuje odhalit mnohá úskalí začínajících start-upů.

 

kozel

Petr Kozel

Jednatel Valašskoklobouckého podnikatelského centra s.r.o., devět let působil jako člen pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, působí jako externí lektor Národní sítě Zdravých měst ČR. K jeho specializaci patří strategické řízení k udržitelnému rozvoji, rozvíjí též myšlenku spravedlivého obchodu a podpory místní produkce v podmínkách veřejné správy. Realizoval též vědeckovýzkumné projekty, stál u zrodu akademické spolupráce mezi municipalitami a univerzitami při řízení udržitelného rozvoje v ČR, dodnes je aktivním propagátorem přenosu know-how z prostředí univerzit do podnikatelské praxe. Ve VPC se věnuje mj. podpoře start-upů včetně start-upů v oblasti kreativního průmyslu.

 

kadlcik

Martin Kadlčík

Internetový podnikatel a investor. Během více než 15ti let podnikání vybudoval řadu firem. Má za sebou několik úspěšných exitů. Jeho české a globalní online projekty používají miliony uživatelů měsíčně. Má zkušenosti s hledání strategických partnerů a investorů pro startupy.

 

vilma

Martina Vilma Kovářová

S více jak 20-ti letou zkušeností s podnikáním a managementem, nastoupila v červenci na pozici výkonné ředitelky. M.V.Kovářová přináší zkušenosti z nadnárodních korporací i rodinných firem v oblastech řízení obchodu, business developmentu, marketingu, sponzoringu, pořádání eventů a kongresů. Řídila významné projekty pro investory a management zaměřené na rozvoj či změnu fungování společnosti.Znalostmi a zkušenostmi přispívá také při rozvoji veřejně prospěšných projektů jako je Klub U nás doma z Bakova nad Jizerou nebo festival divadelní improvizace ZPATRA.