Soutěž „Můj první milion“ je určená pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci.

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Technologické inovační centrum s.r.o., které je zřízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a které se zabývá podporou inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

 

JAK TO VYPADALO V ROCE 2015/2016

CO MŮŽEŠ V SOUTĚŽI ZÍSKAT?

FINANČNÍ A VĚCNÉ CENY V HODNOTĚ 250 000 Kč
Důležité kontakty
PR
A MEDIALIZACI
Zpětnou vazbu od profesionálů
Zázemí podnikatelského inkubátoru
Možného investora

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Vyhlášení soutěže: 1. říjen 2016
Uzávěrka příjmu přihlášek: 31. leden 2017
Série workshopů říjen – prosinec 2017
Hodnocení záměrů – 1.kolo VŠ/Veřejnost: 9. únor 2017
Akcelerační program 9. února – 19. březen 2017
Hodnocení záměrů – 2.kolo SŠ: 9. březen 2017
Hodnocení záměrů – 2.kolo VŠ/Veřejnost: 6. duben 2017
Vyhlášení výsledků soutěže: 6. duben 2017

 

CÍLE SOUTĚŽE

Najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem
Ocenit nejlepší podnikatelské záměry
Vzdělávat budoucí podnikatele
Zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem
Zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji

 

PARTNEŘI