Soutěž „Můj první milion“ je určená pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci.

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Technologické inovační centrum s.r.o., které je zřízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a které se zabývá podporou inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

 

JAK TO VYPADALO V ROCE 2016/2017

CO MŮŽEŠ V SOUTĚŽI ZÍSKAT?

FINANČNÍ A VĚCNÉ CENY V HODNOTĚ 300 000 Kč
Důležité kontakty
PR
A MEDIALIZACI
Zpětnou vazbu
a mentoring
Zázemí podnikatelského inkubátoru
Možného investora

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Vyhlášení soutěže: 1. říjen 2017
Uzávěrka příjmu přihlášek: 31. leden 2018
Série workshopů říjen – leden 2018
Hodnocení záměrů – 1.kolo VŠ/Veřejnost: 8. únor 2018
Akcelerační program 15. únor – 22. březen 2018
Hodnocení záměrů – 2.kolo SŠ: 13. březen 2018
Hodnocení záměrů – 2.kolo VŠ/Veřejnost: 19. duben 2018
Vyhlášení výsledků soutěže: 19. duben 2018

 

CÍLE SOUTĚŽE

Najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem
Ocenit nejlepší podnikatelské záměry
Vzdělávat budoucí podnikatele
Zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem
Zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji

 

PARTNEŘI