KATEGORIE VYSOKÉ ŠKOLY/VEŘEJNOST

1. místo

2. místo

3. místo

finanční odměna 60 000 Kč

finanční odměna 25 000 Kč

finanční odměna 15 000 Kč

 • 9 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 13 500 Kč
 • Odborná pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 10 000 Kč
 • Motivační diář Doller
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 4 hodin od managementu restaurace Prašád + zákaznická karta v hodnotě 1 000 Kč
 • Voucher v hodnotě 5 000 Kč na podnikatelské, ekonomické finanční a účetní poradenství nebo slevu z celkového objemu služeb v roce 2018
 • Konzultace v oblasti internetového marketingu v hodnotě 6 000 Kč
 • Roční předplatné e-magu STARTING UP
 • Věcné ceny
 • 6 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 9 000 Kč
 • Odborná pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 8 000 Kč
 • Motivační diář Doller
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 4 hodin od managementu restaurace Prašád + zákaznická karta v hodnotě 1 000 Kč
 • Voucher v hodnotě 5 000 Kč na podnikatelské, ekonomické finanční a účetní poradenství nebo slevu z celkového objemu služeb v roce 2018
 • Konzultace v oblasti internetového marketingu v hodnotě 4 000 Kč
 • Roční předplatné e-magu STARTING UP
 • Věcné ceny
 • 3 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 4 500 Kč
 • Odborná pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 6 000 Kč
 • Motivační diář Doller
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 4 hodin od managementu restaurace Prašád + zákaznická karta v hodnotě 1 000 Kč
 • Voucher v hodnotě 5 000 Kč na podnikatelské, ekonomické finanční a účetní poradenství nebo slevu z celkového objemu služeb v roce 2018
 • Konzultace v oblasti internetového marketingu v hodnotě 2 000 Kč
 • Roční předplatné e-magu STARTING UP
 • Věcné ceny

KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY

1. místo

2. místo

3. místo

finanční odměna 10 000 Kč

finanční odměna 7 000 Kč

finanční odměna 5 000 Kč

 • 9 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 13 500 Kč
 • Odborná pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 6 000 Kč
 • Motivační diář Doller
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 4 hodin od managementu restaurace Prašád + zákaznická karta v hodnotě 1 000 Kč
 • Voucher v hodnotě 5 000 Kč na podnikatelské, ekonomické finanční a účetní poradenství nebo slevu z celkového objemu služeb v roce 2018
 • Konzultace v oblasti internetového marketingu v hodnotě 6 000 Kč
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 6 hodin od managementu společnosti Junior Achievement
 • Věcné ceny
 • 6 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 9 000 Kč
 • Odborná pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 4 000 Kč
 • Motivační diář Doller
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 4 hodin od managementu restaurace Prašád + zákaznická karta v hodnotě 1 000 Kč
 • Voucher v hodnotě 5 000 Kč na podnikatelské, ekonomické finanční a účetní poradenství nebo slevu z celkového objemu služeb v roce 2018
 • Konzultace v oblasti internetového marketingu v hodnotě 4 000 Kč
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 4 hodin od managementu společnosti Junior Achievement
 • Věcné ceny
 • 3 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 4 500 Kč
 • Odborná pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 2 000 Kč
 • Motivační diář Doller
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 4 hodin od managementu restaurace Prašád + zákaznická karta v hodnotě 1 000 Kč
 • Voucher v hodnotě 5 000 Kč na podnikatelské, ekonomické finanční a účetní poradenství nebo slevu z celkového objemu služeb v roce 2018
 • Konzultace v oblasti internetového marketingu v hodnotě 2 000 Kč
 • Konzultace a mentoring v rozsahu 2 hodin od managementu společnosti Junior Achievement
 • Věcné ceny

SPECIÁLNÍ CENY V SOUTĚŽI

Kancelář v podnikatelském inkubátoru v centru Zlína v hodnotě 20 000 Kč

Cena může být udělena autorům podnikatelského záměru s největším potenciálem k realizaci.

O udělení ceny rozhoduje poskytovatel ceny – Technologické inovační centrum s.r.o.. Jedná se o pronájem kanceláře v podnikatelském inkubátoru Technologického novačního centra s.r.o. (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín) za symbolickou cenu 1 Kč (kancelář cca 18 m2, na období jednoho roku, cena může být upravena s ohledem na aktuální kapacitní možnosti podnikatelského inkubátoru a individuální potřeby realizovaného záměru). Součástí ceny nejsou náklady na energie. Podmínkou je zahájení realizace záměru do 3 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Cena nemusí být udělena.

 

Cena za nejlepší technický nápad nebo technologický postup – 10 000 Kč

Tuto cenu může udělit hlavní partner soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Cenu má šanci získat podnikatelský záměr, který bude výjimečný především originálním technickým řešením nebo postupem. Cena nemusí být udělena.

 

Cena od ČSOB banky v hodnotě 5 000 Kč a dalších 5 000 Kč na využití jejich služeb

Speciální cena, kterou uděluje partner soutěže ČSOB banka. Cena nemusí být udělena.

 

Cena pro nejaktivnějšího pedagoga SŠ – finanční dar 10 000 Kč

Cena od partnera soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje pro nejaktívnějšího pedagoga ze všech zapojených středních škol.

 

Cena pro společensky odpovědného začínajícího podnikatele Zlínského kraje od agentury CzechInvest

Balíček hodnotných propagačních předmětů a poukaz na konzultační služby od partnera soutěže CzechInvest. Cena nemusí být udělena.

 

Cena společnosti INSPECTUM a.s. za užitečný přínos – cena za užitečnost, usnadnění, zlepšení a zvýšení kvality života – finanční dar 5 000 Kč a konzultace v hodnotě 5 000 Kč

Cena zahrnuje finanční dar 5 000 Kč a konzultace společnosti INSPECTUM a.s. v hodnotě 5 000 Kč (služby jsou na webu www.inspectum.eu). Vítěz ceny získá při vyhlášení voucher na částku a poradenství, termín převzetí si dohodne následně se zástupcem INSPECTUM a.s. Cena nemusí být udělena.

 

Cena společnosti dynamix investment s.r.o. za nejlepší on-line projekt – finanční dar 10 000 Kč

Cena od partnera soutěže dynamix investment s.r.o. pro nejlepší on-line projekt. Cena nemusí být udělena.

 

Speciální cena platformy Fundlift

Možnost rozhovoru pro mediální portál www.roklen24.cz a také vybraný soutěžící má možnost navázat exkluzivní spolupráci za výhodných podmínek s platformou Fundlift www.fundlift.cz při splnění potřebných předpokladů vyhlašovatele ceny. Cena nemusí být udělena.

 

Speciální cena společnosti VPC s.r.o. za udržitelný rozvoj, zejména jeho environmentální přínos

Cena zahrnuje finanční dar v hodnotě 5 000 Kč a osobní konzultace společnosti VPC s.r.o. v časové dotaci 5 hodin. Vítěz ceny získá při vyhlášení voucher na částku i konzultace, termín převzetí či přeposlání na účet si dohodne individuálně se zástupcem VPC po vyhlášení. Cena nemusí být udělena.

 

Cena střední škole

Cena nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů.

 

vitez


Vítěz ceny střední škola 2016 – Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně