KATEGORIE VYSOKÉ ŠKOLY/VEŘEJNOST

1. místo

2. místo

3. místo

finanční odměna 50 000 Kč

finanční odměna 20 000 Kč

finanční odměna 10 000 Kč

 • inzerce v magazínu Firemní partner nebo Okno do Kraje v hodnotě 20 000 Kč
 • 9 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 13 500 Kč
 • spuštění PPC kampaně v hodnotě 7000 Kč
 • inzerce v hodnotě 5 000 Kč k na portálu Hiri.cz
 • zákaznická karta restaurace Prašád pro konzumaci jídla v hodnotě 1 000 Kč
 • ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství v hodnotě 5 000 Kč
 • odborní pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 10 000 Kč
 • věcné ceny
 • inzerce v magazínu Zlín nebo Firemní partner v hodnotě 10 000 Kč
 • 6 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně v hodnotě 9 000 Kč
 • spuštění PPC kampaně v hodnotě 5000 Kč
 • inzerce v hodnotě 3 000 Kč k na portálu Hiri.cz
 • zákaznická karta restaurace Prašád pro konzumaci jídla v hodnotě 1 000 Kč
 • ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství v hodnotě 5 000 Kč
 • odborní pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 8 000 Kč
 • věcné ceny
 • inzerce do magazínu Firemní partner v hodnotě 10 000 Kč
 • 3 měsíční užívání Co-workingového centra ve Zlíně 4 500 Kč
 • spuštění PPC kampaně v hodnotě 3000 Kč
 • inzerce v hodnotě 2 000 Kč k na portálu Hiri.cz
 • zákaznická karta restaurace Prašád pro konzumaci jídla v hodnotě 1 000 Kč
 • ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství v hodnotě 5 000 Kč
 • odborní pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 6 000 Kč
 • věcné ceny

KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY

1. místo

2. místo

3. místo

finanční odměna 10 000 Kč

finanční odměna 7 000 Kč

finanční odměna 5 000 Kč

 • ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství v hodnotě 5 000 Kč
 • zákaznická karta restaurace Prašád pro konzumaci jídla v hodnotě 1 000 Kč
 • odborní pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 6 000 Kč
 • věcné ceny
 • ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství v hodnotě 5 000 Kč
 • zákaznická karta restaurace Prašád pro konzumaci jídla v hodnotě 1 000 Kč
 • odborní pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 4 000 Kč
 • věcné ceny
 • ekonomické, finanční, účetní a obchodně marketingové poradenství v hodnotě 5 000 Kč
 • zákaznická karta restaurace Prašád pro konzumaci jídla v hodnotě 1 000 Kč
 • odborní pomoc při přípravě webových stránek v hodnotě 2 000 Kč
 • věcné ceny

SPECIÁLNÍ CENY V SOUTĚŽI

Kancelář v podnikatelském inkubátoru v centru Zlína v hodnotě 20 tis. Kč

Cena může být udělena autorům podnikatelského záměru s největším potenciálem k realizaci.

O udělení ceny rozhoduje poskytovatel ceny – Technologické inovační centrum s.r.o.. Jedná se o pronájem kanceláře v podnikatelském inkubátoru Technologického novačního centra s.r.o. (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín) za symbolickou cenu 1 Kč (kancelář cca 18 m2, na období jednoho roku, cena může být upravena s ohledem na aktuální kapacitní možnosti podnikatelského inkubátoru a individuální potřeby realizovaného záměru). Součástí ceny nejsou náklady na energie. Podmínkou je zahájení realizace záměru do 3 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže. Cena nemusí být udělena.

 

Cena za nejlepší technický nápad nebo technologický postup – 5.000,- Kč

Tuto cenu může udělit hlavní partner soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Cenu má šanci získat podnikatelský záměr, který bude výjimečný především originálním technickým řešením nebo postupem. Cena nemusí být udělena.

 

Cena od ČSOB banky v hodnotě 5 000 Kč a dalších 5000 Kč na využití jejich služeb

Speciální cena, kterou uděluje partner soutěže ČSOB banka. Cena nemusí být udělena.

 

Cena pro nejaktívnějšího pedagoga SŠ

Cena od partnera soutěže Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje pro nejaktívnějšího pedagoga ze všech zapojených středních škol.

 

Cena za přínos regionu v oblasti sociálního podnikání od agentury CzechInvest

Balíček hodnotných propagačních předmětů a poukaz na konzultační služby k založení a rozvoji sociálního podniku od partnera soutěže CzechInvest. Cena nemusí být udělena.

 

Výukový program pro celou třídu – Etika podnikání

Speciální cena od Junior Achievement pro první 3 místa v kategorii středních škol

Cena střední škole

Cena nejaktivnější střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů.

Vítěz ceny střední škole 2015 - Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně

Vítěz ceny střední škole 2015 – Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně

Vítěz ceny střední škole 2014 - Střední škola MESIT, o.p.s.

Vítěz ceny střední škole 2014 – Střední škola MESIT, o.p.s.

Vítěz ceny střední škole 2013 - Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně

Vítěz ceny střední škole 2013 – Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně